היה שותף 

קידום כלכלי וחברתי
פרויקט עולים בהצלחה מקיים מדי תקופה תוכניות הכשרה תעסוקתית לעולי אתיופיה ומסייעים בהשמת המשתתפים במקצועות אליהם הוכשרו.
מטרת התוכנית הינה לאפשר לעולים לשדרג את יכולת ההשתכרות שלהם ואת מעמדם החברתי באמצעות רכישת מקצוע.
התוכניות שקידם הפרויקט עד היום כוללות הכשרה כסייעות שיניים, נהגי אוטובוס ומפעילי מלגזה.
בנוסף אנו מקיימים סדנת אומנות אתיופית שהמשתתפות בה משתלבות לאחר מכן בחברת אלמז העוסקת בשיווק חפצי אומנות מסוג זה.