top of page

הרב יהודה סהלה

רב קהילת יהודי אתיופיה בת"א-יפו

הרב יהודה סהלה נולד באתיופיה בשנת 1959. החל משנת 1978 החל לקחת חלק בפעילות מחתרתית לעידוד עלייה ואף נחקר על ידי השלטונות האתיופים וישב חצי שנה בכלא האתיופי בשל פעילותו זו.

בשנת 1982 עלה הרב סהלה לישראל והתגורר בקיבוץ יבנה ובירושלים ולאחר מכן חזר שוב לאתיופיה לתקופה נוספת מטעם המדינה על מנת לעסוק בעידוד עלייה של יהודים נוספים.

בשנת 2007, בעקבות התיישבותם ביפו של מאות משפחות עולי אתיופיה הקים הרב סהלה את פרויקט "עולים בהצלחה" בשיתוף עם עמותת "אביב התורה" וקרן "איש לרעהו" והחל בפעילות להעצמת הזהות היהודית בקהילה ושיתוף פעולה עם גורמים נוספים על מנת לסייע למשפחות העולים בהתמודדות עם אתגרי הקליטה השונים.

 בשנת 2011, לאחר שסיים בהצלחה את בחינות הרבנות הראשית, הוסמך הרב סהלה לרבנות ע"י הרב הראשי לישראל שלמה עמר ונבחר פה על ידי ועד הקהילה, המועצה הדתית ועיריית תל אביב-יפו לכהן כרב יהודי אתיופיה בעיר.

במסגרת פעילות "פרויקט עולים בהצלחה" קידם הרב סהלה שורה של פרויקטים להעצמת הקהילה בתחומי החינוך, התעסוקה והמסורת. הרב מקיים שיעורים לבני הקהילה לכל אורך השנה ופעילות הכנה אינטנסיבית לקראת החגים. מדי פסח מוביל הרב סהלה את אירוע ליל הסדר הגדול בישראל המתקיים בהשתתפות כ-1600 מבני הקהילה.

בשנת 2015 נבחר הרב סהלה על ידי מועצת הרבנות הראשית לשמש כמברר יהדות. במסגרת זו מסייע הרב סהלה באופן יומיומי ליוצאי אתיופיה הנרשמים לנישואין ובמקרים רבים אף עורך בעצמו את חופותיהם.

bottom of page