top of page

תוכניות העצמה לנוער

מצמיחים את מנהיגי המחר

הקהילה ביפו מתאפיינת באחוז אבטלה נמוך במיוחד ובמסירות רבה של ההורים לפרנסת ביתם בעמל רב.אנו ב"עולים בהצלחה" מאמינים כי פיתוח המנהיגות, הכישורים והרצון לתרום לחברה, יכולים להפוך את בני הנוער לסוכני שינוי אשר ישפיעו רבות על סביבתם ולתת להם את הכלים לשמש בהמשך דרכם כמנהיגים חברתיים שישפיעו על מדינת ישראל כולה.

תוכנית ההעצמה באמצעות כדורסל לנערים ופרויקט "שחקים" לנערות נועדו בדיוק למטרה זו. פרויקטים אלו כוללים מפגשים קבועים הכוללים פעילות חוויתית ומהנה, בית חם, סיוע בהכנת שיעורי בית ובהתמודדויות אישיות וכן פעילויות לפיתוח מנהיגות והתנסות בפעולות נתינה והתנדבות במגוון תחומים.

 

מדד ההצלחה של תוכניות אלו בטווח הינו השתלבותם של הנערים והנערות כעוזרי מדריכים וכמובילי פעילות עבור ילדי הקהילה הצעירים יותר.

 

מעקב שמבצעות העובדת הסוציאלית ובנות השרות הלאומי שלנו המלוות את הפרויקט באמצעות תצפיות ישירות ושיחות עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר מצביע על כך שמשתתפי תוכניות אלה הופכים לגורמים מובילים ובעלי השפעה חיובית כלפי חבריהם הן במסגרת הלימודים בבתי הספר והן בזמני המשחק בגינות ובמגרשי הספורט הציבוריים בהם מבלים רבים מבני הנוער והילדים בקהילה את שעות אחר הצהריים והערב.

bottom of page