top of page
ליל הסדר 1.png
ליל הסדר 6.jpg

ליל הסדר הגדול בישראל​

יוצאים לחירות ביחד

בשנת 2011 התחלנו במסורת של ליל סדר מרכזי וחוויתי לכ-1600 איש ואישה, זקנים וטף, באולמי ויוליה (לשעבר גאלרי פאלס) ביפו בהנחייתו של הרב יהודה סהלה.

מדובר באירוע ליל הסדר הגדול בישראל והוא נערך בשיתוף עם עיריית ת"א-יפו וארגונים תורמים. מדובר באירוע מכונן אשר מרים את קרנה של הקהילה ונותן כוח להתמודדויות לאורך השנה כולה.

במסגרת פרויקט ליל הסדר מגיעים מדי שנה עשרות מתנדבים מכל רחבי הארץ לעשות את החג ביפו יחד עם המשפחות ולסייע בהצלחת האירוע.

סביב השולחנות הערוכים ניתנת למשתתפים הזדמנות לחוות את משמעותה של היציאה ממצרים ולחזק את הקשר המשפחתי והקהילתי אל מול האתגרים שמציבים פערי השפה והתרבות בין הדורות במשפחות העולים ושאר אתגרי הקליטה היומיומיים.

לקראת אירוע מרגש זה אנו מקיימים מדי שנה שורה של סדנאות ושיערי הכנה לילדים, לנוער ולמבוגרים בקהילה כך מגיעים מוכנים יותר לערב המוקדש כולו ליציאה מעבדות לחירות.

bottom of page