top of page

"קראת הרווחת"

נותנים לילדים מתנה לחיים

מיומנות הקריאה הינה אחד הכלים הבסיסיים ביותר להם זקוק כל תלמיד בכדי להצליח. פערי השפה בקרב מרבית ההורים במשפחות עולי אתיופיה שעלו לארץ בעשור האחרון הופכים את רכישתה של מיומנות בסיסית זו לאתגר משמעותי ביותר עבור ילדי העולים.

 

במסגרת פרויקט "קראת הרווחת" אנו מתאמים בין מתנדבים המעוניינים להשקיע שעה בשבוע בחונכות קריאה ובין הילדים הזקוקים לכך.

 

פעילות זו מלווה בליווי וייעוץ מקצועי הניתן למתנדבים בכדי לוודא שעזרתם לילדים תהיה אפקטיבית ככל האפשר.

 

ממעקב שאנו מקיימים, הן באמצעות המתנדבים והילדים עצמם והן ע"י קשר רציף עם הצוות החינוכי בבתי הספר בהם לומדים הילדים, עולה כי חלה עלייה משמעותית במיומנות הקריאה של משתתפי הפרויקט וכי התקדמות זו מגבירה את הביטחון העצמי של הילדים מסייע להם באופן משמעותי בלימודיהם.

 

הפעילות מתקיימת בספרייה העירונית ביפו ונכון להיום היא מספקת מענה לכ-20 ילדים מדי שבוע אך עדיין דרושים לנו מתנדבים נוספים. המעוניינים לסייע בהתנדבות לפרויקט זה מוזמנים ליצור עמנו קשר.

bottom of page