top of page

תוכנית הסרת קעקועים

סיוע ומימון

במסגרת פעילות פרויקט "עולים בהצלחה" מגיעות אלינו פניות רבות מנשים המבקשות סיוע בהסרת קעקועי צלב אשר קועקעו באתיופיה בעודם ילדות קטנות על מנת "לסמן" אותן כנוצריות בעל כורחן בכדי להינצל מרדיפות שנעשו כנגד היהודים במדינה.

 

כיום, בעודן חיות חיים יהודיים בארץ ישראל הנשים והנערות מתביישות בקעקועים אלה וראות בהן סימן של גלות והטבעה של השפלתן.

 

בכדי להתמודד עם צורך זה יצרנו קשר עם חברה מובילה בשוק בעלת מומחיות וניסיון בהסרת קעקועים לבעלי עור כהה במכונת לייזר בתהליך הכולל 3 טיפולים.

 

אנו מממנים את הסרת הקעקועים באופן מלא ובכך מסייעים לנשים אלו הן בתחושתן האישית והן בשיפור יכולתן להשתלב בחברה הישראלית.

bottom of page