top of page

מסגרות חמות לגיל הרך

מעניקים אהבה ובטחון לילדים

הקהילה ביפו מתאפיינת באחוז אבטלה נמוך במיוחד ובמסירות רבה של ההורים לפרנסת ביתם בעמל רב.

למאמץ זה להישרדות כלכלית יש מחיר כבד: מכיוון שלמשפחות רבות אין יכולת לממן מסגרת לילדיהם לשעות אחרת הצהריים, כבר מגיל צעיר מאוד ישנם ילדים חוזרים מהגן מבלי שיש מי שיקבל אותם בבית ויעניק להם את החום, האהבה והארוחה החמה להם הם זקוקים בשעות אלה.

על מנת להתגבר על מציאות קשה זו, אנו מפעילים שלוש מועדוניות המשרתות את אוכלוסיית העולים בעיר ומסייעים בסיבסוד כ-80% מעלות ההשתתפות של ילדי הקהילה במועדוניות אלה.

המועדוניות מהוות המשך של יום הלימוד בגן ומתקיימות בתוך מתחמי גני הילדים החל מסיום הלימודים
בשעה 13:00 ועד השעה 16:30 .במהלך שעות אלה מוגשת לילדי המועדונית ארוחה חמה ומזינה ומתקיימות פעילויות העשרה ויצירה, הכנה לכיתה א' וחוגים חווייתיים.

בכך אנו יוצרים מסגרת בטוחה עבור ילדי הקהילה לשעות אחר הצהריים, מעניקים להם זמן איכות של העצמה ואהבה ומאפשרים להורים להתפרנס בכבוד בידיעה שילדיהם נמצאים בידיים בטוחות.

bottom of page